Khách hàng mới

Bằng cách tạo tài khoản trong cửa hàng, bạn sẽ có thể thực hiện thanh toán nhanh hơn, lưu nhiều địa chỉ vận chuyển, xem và theo dõi đơn hàng trong tài khoản, và nhiều điều khác nữa.